Środki ochrony roślin – rodzaje

Środki ochrony roślin są stosowane do zwalczania szkodników i chorób, które mogą uszkadzać rośliny. Są to substancje, które mogą być naturalne lub syntetyczne i są stosowane na rośliny w postaci oprysków, granulatów, pyłów lub zastrzyków. Produkty te można pogrupować według ich podstawowych funkcji, takich jak herbicydy, insektycydy, fungicydy lub inne rodzaje pestycydów. Wszystkie te produkty są niezbędne do ochrony upraw bez szkody dla środowiska.

Herbicydy

Herbicydy jako środki ochrony roślin są używane do zabijania chwastów i zapobiegania ich wzrostowi. Niektóre herbicydy zwalczają również konkretne chwasty w określonych uprawach. Na przykład imazetapyr kontroluje chwasty szerokolistne w soi, ale nie chwasty trawiaste. Uprawy paszowe, takie jak kukurydza i sorgo, są wykorzystywane jako pasza dla zwierząt gospodarskich lub źródło etanolu celulozowego. Na tych polach herbicydy mogą być stosowane do zwalczania chwastów. Można je również stosować na obszarach nieuprawnych, takich jak pastwiska i pola, w celu zwalczania chwastów i poprawy produkcji trawy. Herbicydy przedwschodowe są stosowane przed pojawieniem się chwastów w glebie. Zabijają one młode chwasty, zanim zdążą wyrządzić jakiekolwiek szkody, i mogą zapobiec ich rozwojowi w przyszłości. Takie preparaty kupisz na ogrodniczy.com.

Środek do ochrony roślin

Insektycydy

Insektycydy zabijają szkodniki, które uszkadzają rośliny, takie jak owady, robaki czy roztocza. Mogą być również stosowane do zapobiegania szkodnikom w uszkadzaniu upraw, zanim się zadomowią. Niektóre insektycydy są stosowane tylko do konkretnych upraw, a inne do kontroli różnych szkodników. Insektycydy są stosowane do ochrony upraw komercyjnych, takich jak zboża, owoce, warzywa, orzechy i nasiona. Mogą być również stosowane do ochrony roślin ozdobnych i krajobrazowych, drzew lub winorośli, takich jak winogrona, przed szkodnikami. Insektycydy mogą być pestycydami kontaktowymi lub systemowymi. Pestycydy kontaktowe zabijają szkodniki, które mają bezpośredni kontakt z opryskiem. Pestycydy systemiczne są aplikowane do gleby i przemieszczają się przez korzenie i liście rośliny, zabijając szkodniki wewnątrz rośliny.